Sveže jagode u crnoj, mlečnoj i beloj čokoladi upakovane u ukrasnu kutiju.